Unieke mediterrane binnentuin voor een lekkere Brabantse lunch.
Geniet van onze mooie siertuin in Het Groene Woud van Brabant!

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

1. de eigenaar: de eigenaar van de website;
2. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
3. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
4. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. Gasthuishoeve aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven. Gasthuishoeve geeft geen garantie dat enig gemeld probleem door Gasthuishoeve wordt opgelost, ook niet indien Gasthuishoeve ervoor kiest om informatie te verstrekken met het doel een probleem op te lossen.